Morgenbølger

Det glæder VELUX FONDEN at invitere til Morgenbølger
– en serie af morgenmøder om havet

Finansiering af havet
Tirsdag d. 7. december 2021 kl. 08.00 – 09.00
Hvordan sikrer vi en bæredygtig blå økonomi? Bliv klogere på, hvordan havplanen bør sikre, at udnyttelsen af havet ikke overstiger de marine økosystemers bærekapacitet. Hør også om, hvordan finansielle institutioner kan opnå en bevidsthed om, hvordan investeringsbeslutninger bidrager til havrisici såsom eutrofiering og nedgang i bestande.

Stenrev
Tirsdag d. 14. december 2021 kl. 08.00 – 09.00
Hvordan kan stenrev anvendes som alternativ til strandnæring og samtidigt bidrage til et bedre havmiljø? Vi sætter fokus på erfaringerne med at etablere stenrev og de positive klimaeffekter forbundet hermed. Dyk med ned under overfladen og lær mere om naturbaserede løsninger.

Online på TEAMS.

Tilmeldingsfrist: dagen inden det pågældende møde.

Start registrering