Ja tak og det kan vel ret beset kun gå for langsomt? Eller?