Corona er stadig over os. De virtuelle møder har virkelig vundet indpas og med rette, men bliver udbyttet stort nok? Hvad er potentialet for de hybride møder? Laver vi kun quick-and-dirties, mens vi venter på at coronaen forsvinder, så vi kan vene tilbage til de fysiske møder og events, som vi i bund og grund helst vil have?